SANTRADE s.r.o.
Repíková 14/15
040 17 Košice - Šebastovce

PROFESIONALITA

Všetci naši zamestnanci sú vedení k maximálnemu výkonu a profesionalite.

KVALITA

Kvalita určuje schopnosť uplatnenia, v našom prípade je to maximálna snaha uspokojovať potreby našich zákazníkov.


Sendvičové panely ISOPAN

1989.jpgSpoločnosť ISOPAN vyrába a predáva izolačné panely s kovovým vzhľadom pre strechy a steny s vysokým izotermálnym koeficientom, pre verejné, priemyselné, obchodné a zootechnologické konštrukcie a projekty. Vďaka vlastným servisným centrám je ISOPAN  ponúka taktiež upevňovacie, ukončovacie a odkvapové sústavy a  lemovania, presvetľovacie prvky a polykarbonátove rebrované prvky.

Spoločnosť ISOPAN je jedno z najväčších európskych mien v odvetví výroby sendvičových panelov, ktorá venuje vysokú  pozoronosť inovácií výrobkov a služieb. Výskum a priebežný vývoj umožňujú vysoký stupeň investícií a to poskytuje zákazníkom na jednej strane kvalitné produkty a na druhej strane umožňuje uspokojiť rôzne potreby v rôznych oblastiach aplikácií výrobkov.

ISOPAN deklaruje harmóniu výrobných procesov s životným prostredím, výrobky pozostávajú z profilovanej oceleisopan_1.jpg a izolačného jadra z polyuretánovej peny, alebo minerálnej vlny. Geometrické a statické vlastnosti panelov predurčujú ich použitie na ľahko prispôsobiteľné a atraktívne vyzerajúce strechy a steny.

Spoločnosť ISOPAN má v súčastnosti v Taliansku dva výrobné závody: v Patrica (Frosinone) a v Trevenzuolo (Verona), a v Európe v ISOPAN Ibérica v Tarragona (Španielsko) a ISOPAN Est v Bukurešti (Rumunsko). Vďaka širokej stabilnej obchodnej sieti priamych a nepriamych predajcov ISOPAN  v súčastnosti umiestňuje svoje produkty na všetkých dôležitých trhoch po celom svete.

Oddelenie exportu ponúka špecifické riešenia pre rôzne zahraničné trhy, na ktorých požiadavky reaguje pružnosťou výroby, ktorá je podporovaná vlastnými výrobnými jednotkami v Európe, rýchlym prepravným systémom, a výkonnými podporným technickými službami.