SANTRADE s.r.o.
Repíková 14/15
040 17 Košice - Šebastovce

PROFESIONALITA

Všetci naši zamestnanci sú vedení k maximálnemu výkonu a profesionalite.

KVALITA

Kvalita určuje schopnosť uplatnenia, v našom prípade je to maximálna snaha uspokojovať potreby našich zákazníkov.


Sendvičové panely ISOPAN

1989.jpgSpoločnosÅ¥ ISOPAN vyrába a predáva izolačné panely s kovovým vzhľadom pre strechy a steny s vysokým izotermálnym koeficientom, pre verejné, priemyselné, obchodné a zootechnologické konštrukcie a projekty. Vďaka vlastným servisným centrám je ISOPAN  ponúka taktiež upevňovacie, ukončovacie a odkvapové sústavy a  lemovania, presvetľovacie prvky a polykarbonátove rebrované prvky.

SpoločnosÅ¥ ISOPAN je jedno z najväčších európskych mien v odvetví výroby sendvičových panelov, ktorá venuje vysokú  pozoronosÅ¥ inovácií výrobkov a služieb. Výskum a priebežný vývoj umožňujú vysoký stupeň investícií a to poskytuje zákazníkom na jednej strane kvalitné produkty a na druhej strane umožňuje uspokojiÅ¥ rôzne potreby v rôznych oblastiach aplikácií výrobkov.

ISOPAN deklaruje harmóniu výrobných procesov s životným prostredím, výrobky pozostávajú z profilovanej oceleisopan_1.jpg a izolačného jadra z polyuretánovej peny, alebo minerálnej vlny. Geometrické a statické vlastnosti panelov predurčujú ich použitie na ľahko prispôsobiteľné a atraktívne vyzerajúce strechy a steny.

SpoločnosÅ¥ ISOPAN má v súčastnosti v Taliansku dva výrobné závody: v Patrica (Frosinone) a v Trevenzuolo (Verona), a v Európe v ISOPAN Ibérica v Tarragona (Španielsko) a ISOPAN Est v Bukurešti (Rumunsko). Vďaka širokej stabilnej obchodnej sieti priamych a nepriamych predajcov ISOPAN  v súčastnosti umiestňuje svoje produkty na všetkých dôležitých trhoch po celom svete.

Oddelenie exportu ponúka špecifické riešenia pre rôzne zahraničné trhy, na ktorých požiadavky reaguje pružnosÅ¥ou výroby, ktorá je podporovaná vlastnými výrobnými jednotkami v Európe, rýchlym prepravným systémom, a výkonnými podporným technickými službami.