SANTRADE s.r.o.
Repíková 14/15
040 17 Košice - Šebastovce

PROFESIONALITA

Všetci naši zamestnanci sú vedení k maximálnemu výkonu a profesionalite.

KVALITA

Kvalita určuje schopnosť uplatnenia, v našom prípade je to maximálna snaha uspokojovať potreby našich zákazníkov.


Požičiavanie karavanov

Cenník pre požičiavanie karavanov a obytného vozidla na rok 2015. Záloha: 33,19 EUR Vrátenie zálohy 2 mesiace a viac pred termínom - vráti sa celá suma. Menej ako 2 mesiace sa záloha nevracia a prepadá v prospech prenajímateľa.


HOBBY440 HOBBY440 HOBBY440
Karavan HOBBY 440


HOBBY440 HOBBY440 HOBBY440
Obytný príves VERA 1