SANTRADE s.r.o.
Repíková 14/15
040 17 Košice - Šebastovce

PROFESIONALITA

Všetci naši zamestnanci sú vedení k maximálnemu výkonu a profesionalite.

KVALITA

Kvalita určuje schopnosť uplatnenia, v našom prípade je to maximálna snaha uspokojovať potreby našich zákazníkov.


SANTRADE s.r.o.

SpoločnosÅ¥ SANTRADE s.r.o. vznikla s pôvodným názvom HC - Trade v roku 1996 za účelom predaja hutného materiálu z produkcie vtedajších VSŽ, Oceliarne Podbrezová a TÅ™ineckých železiarní. Po zmene majiteľa v r. 1997 došlo k premenovaniu na San Trade, s.r.o. a rozšíreniu nákupu a predaja hutného materiálu z produkcie Ukrajiny, Ruskej federácie a Poľska. Vzhľadom k postupnému rozširovaniu konkurencie , potrebe užšej špecializácie v oblasti hutných materiálov a zvyšovaniu pridanej hodnoty, bolo potrebné poskytnúÅ¥ zákazníkovi aj delenie a ohýbanie materiálu. To viedlo k tomu, že sa naša spoločnosÅ¥ začala viac zaoberaÅ¥ predajom pozinkovaných a lakoplastových plechov a výrobkov, čo vyústilo k zakúpeniu trapézovej linky v roku 2005. Naša firma už v roku 1997 začala poskytovaÅ¥ služby v dovoze, predaji, prenájme a servise obytných prívesov, vozidiel a doplnkov na voľný čas. V tejto činnosti, ktorá sa na Slovensku rozbieha veľmi Å¥ažko, sme priekopníci a ponúkame vám zastúpenie značiek HOBBY a LMC.

Od roku 2007 naša spoločnosÅ¥ predáva sendvičové panely. V rokoch 2007 až 2010 sme zastupovali grécku spoločnosÅ¥ ISOBAU S.A.Vzhľadom k rozširujúcej sa základni zákazníkov, ktorí požadovali rôznorodejšie technické riešenia, ako aj vzhľadom k širšej škále v oblasti sendvičových panelov, došlo k zmene dodávateľ sendvičových panelov na spoločnosÅ¥ ISOPAN.  Tento pôvodne taliansky, dnes už globálny výrobca ponúka širokú škálu sendvičových panelov, PUR, PIR, alebo s jadrom z minerálnej vlny, panely pre priemysel, agro priemysel a chladiarenské panely.

Umiestnenie výrobných závodov v Taliansku, Rumunsku, Nemecku a Španielsku umožňuje reagovaÅ¥ na potreby našich zákazníkov pružne a zároveň to umožňuje nájsÅ¥ oprimálne riešenia. Spolupráca od konca roka 2013 ukazuje, že prechod k spoločnosti ISOPAN bol správnym krokom.

Radi Vám osobne, alebo telefonicky poradíme pri výbere vhodného opláštenia. V neposlednom rade Vám ponúkame montáž opláštenia oceľových hál a skeletov našimi montážnymi skupinami. Všetci naši zamestnanci sú vedení k maximálnej kvalite, výkonu a profesionalite. To platí pri výrobe oceľových trapézových plechov, výstavbe hál a domov na kľúč, tak aj pri oprave karavanov. Naše heslo " SAN TRADE - Váš oceľový partner" je mottom celej firmy a radi Vás presvedčíme, že sa o nás môžete oprieÅ¥.